Пиротехническая химия
Главная Начинающим пиротехникам Статьи Добавить статью Добавить материалы на сайт Поиск по сайту Карта книг Карта сайта
Книги в помощь
Военная история Изготовление и применение ВВ Пиротехника в военном деле Разное по пиротехнике Физика в пиротехнике Химия ВВ и составов
Новые книги
Суворов С. "Бронированная машина пехоты БМП -3 часть 1" (Военное дело)

Яковлев Г.П. "122 мм самоходная пушка образца 1944 г." (Военное дело)

Суарес Г. "Тактическое преимущество " (Военное дело)

Стодеревский И.Ю. "Автобиография записки офицера спецназа ГРУ " (Военное дело)

Семиколенков Н.П. "стрельба из танковых пулеметов " (Военное дело)
Солдат. Выпуск 13. Сражение при Креси и Пуатье. Прусская кавалерия в Наполеоновских войнах. Война в Испании - Киселев В.И.
Киселев В.И. Солдат. Выпуск 13. Сражение при Креси и Пуатье. Прусская кавалерия в Наполеоновских войнах. Война в Испании — Солдат, 2000. — 44 c.
Скачать (прямая ссылка): srajenieprikresi2000.pdf
Предыдущая << 1 .. 23 24 25 26 27 28 < 29 >


Оставив свой ипаб в Саламанке. Франко направился к Мадриду. К 17 ноября он понял, что столица Испании слишком хороню укреплена для того, чтобы CC можно было взять штурмом. Поэтому он решил взять город В КОЛЬЦО. Приказав прекратить атаки нагород. Франко приказал персре Jai ь последнее шоссе Мадрид-Валенсия, по которому в город поступали подкрепления.

К тому времени погода резко ухудшилась: похолодало и пошел снег Мола отошел к северу. Барела, поправившись после легкого ранения, к Рождеству принял командование своей армией. численность которой возросла до 20000 человек. Бон на шоссе Мадрид-Валенсия длились до середины февраля. но республиканцы смогли удержать контроль над дорогой, несмотря на колоссальные ho i ери с обеих сторон Таким образом, в конце года ситуация в воине снова резко изменилась. Потерянное преимущесі во республиканцев снова оказалось на их сгоронс.

(окончание следует)

40
I

I: 1>н юном, кнриснрскнн ііо.ік фон Ми.іі.іііипкоїо (.Vs 2). ISOH (фон Ікч’рм. 1X06)

2: Cm iohoh. кнриспрскии полк фон Ьоіі.іші.і tu (.V? 5). IXOfi У: І рхоич. кириоірскни ho ik фон ktunioh.« <.V? 6|, І.МІ(>

І: Офннср. (іуічіс du Corps. IHOft 2: > и и р-офинср. Ciurdt1 (In ( orpv 1X06 І*я іонон. (iurdi' (In ( огрч, IKOh

I: Kupuoiitivp. tpui \ тки її JKitK фон І м.іми. 1792 ю.і 2: І*м іонои. tpumiiKiiii шмкфон )и-оск;і (.V X). IHOh 3: Г.іонои, іримнскнн ііо.ік коро.ін Ьииирнн (.Vs І). 1X01»

І: Офніїср-кириснр її оіііікми. но.ік фон І’иііііісііііі-

іuiiiiu (.Vs 7). 1X06

2: > ніср-офиіир, ірапнский ііо.ік королевы. 1X06 З: Tp\ou*i. iput WK'KHH полк королікм, 1X06
(дернуться /соглаЗлению

I: \Ifcrc/. Iiiadoiesde 11ні. иохоїиан хннфорхіа 2: Клим і ан. реї уімрнам хмроккансним нехоїи. .іеі ним нокее.і-

ІННІСІН ХНІїфорХіа І; < ;,|М), IUaVOIU IIUIIIIOIIЛ. IIICI ОН. ІІОНСЄ IIleHIIUM >НИфо|)М;і

Д: Nolduto. (іПіро de Keuulares de < eiila no. *. іеі нмм по. ієнам 2: Ф;і.IUiii неї-оно.пеней. 17 і о і

хннфорча Л: Наклррскнй рекеїе. I*).^ ю.і

4: Ilexoiііі.ін киїїіііііи. рссмхишкамскам архінм. ионсеїмек-HUM >мнформа

I: Sargento рпгіи-циіон 2а Kuiulera. Пеминскиїї Iliioetрамный

.Iei ион. летим по.іекам хннфорча. І*>3<і-.П

2: І.еціоиаїїо de Iu C lasse. Ilcnii иски и Itiioci pun iii.t и . lei мои.

tuмими но.ігкам униформа. ІЧЗХ ю.і

Д:. Іей і єнам і-ііе\оі имен, .iei ним но.ієнам х ннфорча

I: (»enerul de Вгіц;мІи. інмпим ішхошан униформа 2: Cabo, нехоїи напнома.іиеіок, інхінмм но.іенам \нифорхт

Soldato. ііехоїи нииііони.іисіон. інхшмм но.іеким X к мфорхіа
Предыдущая << 1 .. 23 24 25 26 27 28 < 29 >
Реклама
 
 
Авторские права © 2010 PiroChem. Все права защищены.